1. Цени и начин на плащане

Всички цени на стоки в УебСайта са в Български лева (BGN). Цените са с включен ДДС. Указаните цени на артикулите не включват разход, посочени в т. 3 (1)

Сумата, дължима за поръчаните продуктите може да бъде заплатена по един от следните начини:

  1. Наложен платеж
    2. Банков превод в посочените банкови сметки

При заплащане от страна на Клиента чрез 2. Pay Pall или чрез 3. Банков Превод, заявката се подава към куриера само и единствено след получаване на плащането в банковата сметка на Продавача.   

Банкова сметка: BG49FINV91501017319627

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките при плащане чрез 2. Pay Pall или чрез 3. Банков Превод.   

2. Доставка - нови условия в сила от 22 януари 2018 г.

(1) Условия за доставка: за гр. София и страната цената на една доставка е 8 лева с ДДС.

(2) Всички доставки са на територията на България.

(3) За доставка извън територията на България се прилагат допълнителни условия. Моля свържете се с нас на имейл: info@gooddrinks.bg

(4) При доставка на поръчката с Наложен платеж вие заплащате:    

4.1 Разходите за доставка, посочени в т. 1. При избор на различен от посочения куриер, Клиентът заплаща разходите за доставка според тарифата на куриера, избран от Клиента.   

4.2 Такса Наложен платеж в размер на 1 (един) % от стойността на покупката при избор на куриер. В случай на избор на друг куриер от страна на Клиента, той заплаща такса Наложен платеж според тарифата на избрания от Клиента куриер. 

(5) При заплащане с Pay Pall или с Банков Превод, всички разходи за доставка, валидни според т. 1  се заплащат допълнително от Клиента в момента на извършване на плащането на поръчката.

Срокове за доставяне на поръчките:

Най-късно до 2 (два) работни дни за територията на гр. София, ако са заявени до 12 ч., при заявено плащане с Наложен платеж. При плащане с Pay Pall или с Банков превод посоченият период за доставка започва да тече след получаване на плащането в банковата сметката на Продавача.

Най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на страната, ако са заявени до 12 ч., при заявено плащане с Наложен платеж. При плащане с Pay Pall или с Банков превод посоченият период за доставка започва да тече след получаване на плащането в банковата сметката на Продавача.

(6) Стоката се доставя в транспортна опаковка, съобразно вида й.

(7) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от куриерска фирма. Всички поръчки, подлежащи на доставка по условията, посочени в т. 1, 4 и 5, се доставят  (включително от негови подизпълнители), освен в случаи, в които Клиентът е избрал доставката да бъде извършена от различен и избран от него куриер.

(8) В случай, че Клиентът желае доставката му да бъде извършена чрез Куриер/Логистик избран от него и различен. Клиентът е длъжен да уведоми Продавача за желанието си чрез имейл или като се свърже с Продавача на телефоните, посочени в раздел “Връзка с нас”. В тези случаи Клиентът заплаща разходите по доставка и такса Наложен платеж според т. 1 и т. 4.

Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Продавачът уведомява Клиента за изчерпването на стоката, посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес. Продавачът ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и , в случай, че е извършено плащане по банков път или чрез Pay Pall или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продвачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.